Alkoholismus často vzniká jako přirozená obrana proti depresím

Ve vědecké studii vydané v časopise Nature Communications vědci poukazují na možný vliv alkoholu na molekulární a nervové změny v takovém rozsahu a podobnosti, jako je u rychle účinkujících antidepresiv. Podle výzkumníka Raaba-Grahama je vysoká komorbidita mezi depresivní poruchou a alkoholismem, což jej přivedlo k teorii, že alkoholismus je častější u lidí s depresemi, a to proto, že se jedná o samoléčebný proces mozku, který se neumí se situací jinak vypořádat.

ALKOHOL PRACUJE STEJNĚ, JAKO ANTIDEPRESIVA

Podle něj mají biochemické a behaviorální údaje pro podporu této teorie, nicméně dodává, že alkohol nelze považovat za účinným prostředkem k léčbě depresivních stavů.

Jedná se o velmi nebezpečnou metodu léčby. Jiná vědecká studie třeba poukázala na spojitosti mezi alkoholismem a insomnií. Zjistili, že lidé závislí na alkoholu mají problémy se spánkem. Není úplně jisté, do jaké míry za to může insomnie, nebo alkoholismus – nespavost má značný vliv na uvažovací schopnosti, snižuje míru sebeovládání a zhoršuje zvládání stresových situací. Velmi často má nespavost vliv na podrážděnost, rychlou výbušnost a na celkové psychické rozpoložení. V této fázi často nastupuje alkohol, který je vnímán jako prostředek pro lepší spánek. Ze začátku má alkohol opravdu pozitivní výsledky, člověk lépe usne. Ovšem postupem času se kvalita spánku daleko zhoršuje, čímž dochází ke zhoršování psychické stránky.


Jediná opojná dávka alkoholu má vliv na blokování NMDA receptorů (proteiny spojené s učením a pamětí), pracuje s proteinem souvisejícím s autismem – FMRP (je potřebný k normálnímu vývoji mozku, je spojen také se závislostmi k látkám) k transformaci kyseliny zvané GABA z inhibitoru na stimulátor nervové aktivity. Takže namísto utlumení se aktivita v nervové soustavě znatelně zvýšila a pomohla tak k nedepresivnímu stavu, který obvykle trvá nejméně 24 hodin. FMRP ovládá remodelace a zpevňuje spoje v mozku, má vliv na učení se a zapamatování si věcí, po expozici kokainu a dalších drog došlo k horšímu chování – drogy využívají FMRP k usnadnění, aby došlo k rychlejším a hlubším změnám struktury mozku.


Studie prokázala, že alkohol využívá stejné biochemické dráhy jako rychle účinkující antidepresiva u zvířat. Oproti konvenčním antidepresivům, jako jsou tricyklická antidepresiva, SSRI, MAOI, u kterých se účinek objeví nejdříve během dvou týdnů, ne-li měsíců, u rychlých antidepresiv NMDA dochází k úlevě během pár minut až hodin. Začátkem 20. století se používaly amfetaminy a další opiáty k léčbě depresí, nicméně s nástupem antidepresiv se tyto látky přestaly využívat. Ostatně euforie rychle mizí po podání v důsledku tachyfylaxe. V posledních letech se jednotlivé dávky, například ketaminu, se prokázaly jako schopné zmírňovat příznaky deprese až po dobu dvou týdnů, a to i u jedinců, kteří jsou rezistentní k tradičním antidepresivům. A alkohol má právě stejné biochemické a nervové působení v signálních soustavách, jako NMDA.

Hater Napsal:

Okomentujte článek jako první

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *