Autor: Hater

17 září, 2016 / / Věda

Představa, že Měsíc svým gravitačním působením může nastartovat zemětřesení, není nic nového. Výzkumníci uvádějí dokumenty sahající až do 19. století, které zkoumaly souvislost mezi lunárními cykly a zemětřeseními. Nedávno výzkumníci z US Geological Survey zjistili, že určitý druh hlubokého zemětřesení ve zlomu San Andreas je pravděpodobnější, když jsou slapové síly během dvoutýdenního přílivového cyklu větší.

10 září, 2016 / / Historie

Dr. Walter Freeman uznal, že: „Každý pacient pravděpodobně ztratí něco touto operací, někteří spontánnost, někteří chuť žít, nebo ztratí osobnost.“ Ale tvrdil, že přínosy operace jsou vyšší než stinné stránky. Díky operaci také mělo dojít ke snížení nákladů, namísto 35.000 $ ročně za hospitalizaci pacienta v psychiatrické léčebně, mohla lobotomie za 250 $ pacienta poslat domů.

8 září, 2016 / / Psychiatrie

Špatné mínění o sobě a malá sebeúcta může vyústit v ještě horší sebevědomí, které pak může vykazovat destruktivní postoje, psychickou zranitelnost, psychiatrickou narušenost, sociální potíže nebo rizikové chování. Empirická literatura uvádí negativní důsledky nízkého sebevědomí, nicméně je sporné, zdali neexistuje souvislost z obou stran – například dítě by mohlo mít negativní mínění o sobě, což by mohlo vést k pocitu deprese. Na druhé straně by ale dítě mohlo mít deprese, které by vedly ke snížení sebevědomí.

6 září, 2016 / / Biologie

Podle nové studie mají psi schopnost rozlišovat slova a intonaci lidské řeči, protože mají podobná mozková centra k těm našim, která používáme během mluvení. Podle vědců nejsme jediní, kteří se umí naučit slovíčka a jejich významy, z čehož vyplývá, že se jedná o starší funkci spojenou se systémem propojování libovolných zvukových sekvencí k jejich významu. Slova jsou základním kamenem lidského jazyka, ale stěží jim porozumět v nelidské vokální komunikaci. Lidé rozumí nejenom slovům, ale také intonaci, která dává smysl věty.

2 září, 2016 / / Biologie

Výsledky studie provedené na University of Pittsburgh ukazují, že spánek vedle někoho, koho milujeme, může snížit stres a chrání nás před onemocněním srdce, zažívacími problémy a dokonce i před rakovinou. Jeden ze čtyř párů po nějaké době spí odděleně, často kvůli chrápání, teplotě a kvůli nešetrnému chování během spánku – třeba přetahování se o přikrývku. Jeden průzkum zjistil, že nejméně 20 % z 2000 dospělých ve vztahu tvrdili, že oni ztrácí nejméně dvě hodiny spánku v noci kvůli chrápání partnera, a také vyplynulo, že jeden z deseti dospělých považuje chrápání za tak špatnou věc, že jim to narušilo vztah do fáze rozchodu.

1 září, 2016 / / Psychiatrie

Úzkost je přirozená reakce na stresové situace. Bez jisté dávky úzkosti bychom nepřežili, a tak nás evoluce obdařila systémem, který má signalizovat hrozbu a nutit lidi k opatrnějšímu chování. Ovšem jenom v USA trpí nevysvětlitelnou úzkostí bez vnější hrozby více, jak 40 milionů lidí.

Úzkost je si po biochemické stránce podobná. Jak stres, tak úzkost je vyvolána stresovými hormony, jako je třeba kortizol. Kortizol zlepšuje reflexy, rychlost těla na případný útěk, zvyšuje tepovou frekvenci a zvyšuje krevní tlak. Rozdíly nastávají v momentě pocitů – u stresu můžeme cítit hněv, smutek nebo dokonce pocit štěstí a vzrušení. Úzkost má ale jiné následky, způsobuje obvykle strach a obavy. Stres je obvykle vyvoláván v důsledku vnějšího podnětu, jako je třeba nepříjemný partner, mnoho práce nebo zapomenutí na něčí narozeniny. Úzkost má tendence být vnitřní reakcí.

31 srpna, 2016 / / Biologie

Na University of Adelaide převrátili teorii, že evoluce lidské inteligence souvisí s velikostí mozku. Přišli na to, že na velikosti ani tak nezáleží, ale největší roli ve výkonu mozku hrála prokrvenost a velikost tepny přivádějící okysličenou krev do centrální nervové soustavy.

30 srpna, 2016 / / Psychologie

Je pondělí ráno, s čerstvým příchodem do práce si zběžně přečtete emaily, mezi kterými jsou tři od zaměstnavatele. Každý z nich slibuje jinou odměnu za splnění všech úkolů, které se po vás budou během dne chtít – v jednom mailu je odměnou peněžní bonus, v druhém se píše, že váš nadřízený vám dá vzácnou poklonu, a ve třetím je odměnou pizza zdarma. Který z těchto mailů by vás nejvíce inspiroval?

30 srpna, 2016 / / Biologie
28 srpna, 2016 / / Biologie