Archiv rubriky: Psychologie

3. 6. 2017 / / Biologie
8. 9. 2016 / / Psychiatrie

Špatné mínění o sobě a malá sebeúcta může vyústit v ještě horší sebevědomí, které pak může vykazovat destruktivní postoje, psychickou zranitelnost, psychiatrickou narušenost, sociální potíže nebo rizikové chování. Empirická literatura uvádí negativní důsledky nízkého sebevědomí, nicméně je sporné, zdali neexistuje souvislost z obou stran – například dítě by mohlo mít negativní mínění o sobě, což by mohlo vést k pocitu deprese. Na druhé straně by ale dítě mohlo mít deprese, které by vedly ke snížení sebevědomí.

30. 8. 2016 / / Psychologie

Je pondělí ráno, s čerstvým příchodem do práce si zběžně přečtete emaily, mezi kterými jsou tři od zaměstnavatele. Každý z nich slibuje jinou odměnu za splnění všech úkolů, které se po vás budou během dne chtít – v jednom mailu je odměnou peněžní bonus, v druhém se píše, že váš nadřízený vám dá vzácnou poklonu, a ve třetím je odměnou pizza zdarma. Který z těchto mailů by vás nejvíce inspiroval?

28. 8. 2016 / / Biologie
27. 8. 2016 / / Biologie