Cestování v čase je matematicky možné, chybí jenom exotická hmota

Ben Tippett nedávno přišel s tvrzením, že má matematický model pro životaschopný stroj času – Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time (TARDIS). Popisuje to jako bublinu v časoprostorové geometrii, která nese svůj obsah dozadu a dopředu v prostoru a čase během cestování v kruhovité dráze. Bublina dle instruktora fyziky a matematiky v UBC se pohybuje v časoprostoru při rychlosti větší, než je rychlost světla, což umožňuje pohyb v čase i dozadu.

Světočáry jsou budoucností

Tippett nedávno zveřejnil zajímavou teorii, která má vyvracet všeobecný názor laiků i fyziků, že cestovat v čase lze jenom do budoucnosti. Pole odbornosti vědce je Einsteinova teorie obecné relativity a studie černých děr, díky čemuž byl schopen vytvořit přesvědčivý matematický vzorec popisující metodu pro cestování v čase. Podle něj je cestování v čase přinejmenším v matematice možné.

Od té doby, kdy spisovatel H.G. Wells publikoval v roce 1885 svou knihu Time Machine, která byla i několikrát zfilmovaná, se lidská zvědavost ohledně této možnosti cestování přirozeně zvyšuje a prohlubuje. V roce 1915 Albert Einstein oznámil obecnou teorii relativity se slovy, že gravitační pole je způsobené deformací ve struktuře prostoru a času. O více jak sto let později LIGO Scientific Collaboration oznámilo detekci gravitačních vln, které vznikly při srážce černých děr miliardy světelných let daleko. Díky tomuto pozorování se prokázala platnost Einsteinových teorií. Mimo jiné, jedná se o třetí a zatím poslední detekci gravitačních vln.


Rozdělení prostoru do tří dimenzí s časem ve zvláštním rozměru, není samo o sobě podle Tippetta správné. Podle něj bychom si měli představit čtyři rozměry, kde se vyskytují různé směry jako časová kontinua. Pokud by někteří pozorovatelé cestování v čase uvnitř časové bubliny udržovali trvalé zrychlení, jejich světočáry se uzavřou. Světočára je množina všech bodů v prostoročasovém diagramu – těm se říká události. Prostorový diagram zobrazuje historii umístění událostí v prostoru v jakémkoliv okamžiku v čase. Ukázkou může být Země, která obíhá po pravidelné dráze kolem Slunce. Jednou za rok dorazí na bod v dráze, kde byl přesně před rokem, nicméně skutečnost je taková, že dráha Země je v časoprostoru spirálovitá, a již nikdy se nevrátí do stejného bodu. Každá událost (bod) je definována čtyřmi čísly – koordinace času a tři prostorové souřadnice.

Je potřeba exotická hmota

Pomocí Einsteinovy teorie, Tippett říká, že zakřivení časoprostoru tvoří zakřivení oběžné dráhy planet. Jinak řečeno, v plochém časoprostoru se planety pohybují v přímých linkách. V okolí hmotných hvězd se ale geometrie zakřivuje a rovné trajektorie blízkých planet začnou kopírovat ono zakřivení, čímž se změní samotná dráha oběhu. Směr času v časoprostorovém povrchu také ukazuje zakřivení. Důkazem podle Tippetta je fakt, že čím blíže se k černé díře dostaneme, tím doba plyne pomaleji. Jeho model stroje času používá taktéž zakřivený časoprostor. Jestliže ohneme čas do kruhu, nikoliv do přímky, tak nás cestování zavede zpět v čase.

Tippett se připodobňuje knižnímu autorovi Time Machine, H.G. Wellsovi, který propagoval termín stroj času a nechal lidi s myšlenkou, že průzkumník bude potřebovat onen stroj nebo nějaký box. Matematicky je to možné, co se týče dosažitelnosti cestování, je k tomu potřeba exotická hmota, která dokáže ohýbat časoprostorem. „Exotic matter“ nějakým způsobem vybočuje z normální hmoty a má exotické vlastnosti. Exotická hmota je vytvořena z jakéhokoliv druhu hmoty, která není vyrobena z baryonů. Mezi vlastnosti takové hmoty patří třeba záporná hmotnost – jeho urychlení je ve směru opačném ke směru aplikované síly. Nejbližší známé zástupce této exotické hmoty je pseudo oblast podtlakové hustoty produkované Casimirovým efektem. Casimirův jev bývá někdy spojován s hypotetickým cestování v čase, a to jak ve filmech a seriálech, tak ve vědeckých kruzích. Jednoduše, hledáme hmotu, která bude ovlivňovat své umístění v časoprostoru, a bude stačit pochopit, jak správně zacházet s hledáním událostí – body v časoprostoru.


Hater Napsal:

Okomentujte článek jako první

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *