Jaký vliv má pití čaje na geny a vážná onemocnění

Epigenetické změny jsou chemické modifikace, které aktivují nebo naopak deaktivují jisté geny. V nové studii (V odborném časopisu – Human Molecular Genetics) vědci přicházejí s výsledky poukazující na epigenetické změny genů u žen, které pijí pravidelně čaj. Tyto změny probíhají u genů, které interagují s rakovinou a metabolismu ženského hormonu estrogenu.

Pití čaje pomáhá výhradně ženám

Je dobře známo, že životní prostředí a faktory životního stylu, jako je výběr potravin, alkohol, kouření a vystavení jiným chemickým látkám, může vést k epigenetickým změnám. V současné studii výzkumníků z Uppsala University ve spolupráci s výzkumníky z celé Evropy, došlo ke zkoumání vlivu čaje a kávy. Již předchozí studie poukázala na důležitou roli kávy a čaje při modulaci rizika onemocnění potlačením progrese nádoru, snížením zánětů a ovlivněním metabolismu estrogenu.

Výsledky ukazují, že ke epigenetickým změnám kvůli pravidelnému pití čaje dochází u žen, ale nikoliv u mužů. Mnoho z těchto epigenetických změn proběhlo v genech zapojených do rakoviny a metabolismu estrogenu – z předchozí studie bylo navíc vypozorováno, že konzumace čaje snižuje hladinu estrogenu, který upozorňuje na potenciální rozdíl biologických reakcí na čaj u mužů a žen. Ženy také vypijí větší množství čaje v porovnání s muži, nicméně samotná káva u jedinců neprovádí žádné epigenetické změny. K nějakým výraznějším změnám si lze povšimnout až během průzkumu skupiny lidí.

Změny v genech dochází díky methylaci, proto vědci provedli studii methylace celého genomu na kávu a na čaj. Methylace je proces, při kterém se metylové skupiny přidávají do molekuly DNA, a může změnit aktivitu DNA segmentu bez změny sekvence. Jinak řečeno, pod tímto pojmem rozumíme modifikaci nukleových bází adeninu a cytosinu kovalentním připojením methylového zbytku a díky tomu dochází k regulaci genové expresi v buňce, čímž ovlivňuje vývoj kmenových buněk nebo specializovaných buněk. Mimo jiné, právě tento proces vede i k rekombinaci, replikaci a opravě DNA. Studie také potvrdila, že kvůli kávě a čaji dochází ke změnám v epigenetických regulačních mechanismech, které mohou mít vliv na proces stárnutí a za jistých podmínek přispívají k autoimunitním, degenerativním a nádorovým onemocněním.

Mapování ukázalo, že u genů DNAJC16 a TTC17 došlo k odlišné methylaci v souvislosti se spotřebou čaje u žen. Žádné jednotlivé geny nebyly nalezeny u mužů nebo při analýze obou pohlaví v kombinaci čaje a kávy. Výzkum ukázal 28 oblastí v DNA, ve kterých dochází k odlišné methylaci ve vztahu se spotřebou čaje u žen. Tyto části obsahovaly geny známé pro jejich interakci s metabolismem estradiolu a rakoviny. Estradiol má vliv na začátek ovulace a na růst ženských reprodukčních orgánů.

Ve spojení s dřívějšími studiemi

Z těchto informací lze vyvodit závěr, že vědci vlastně neví, jestli je to dobře nebo špatně. Proto se bude tento jev zkoumat i nadále, aby s určitostí mohli říci, zdali epigenetické změny mají pozitivní vliv na lidské zdraví nebo naopak. Nicméně z dřívějších studií je jasné, že mnoho aktivních složek v čaji pomáhá předcházet rakovině na molekulární úrovni. Například podle Cancer.gov převládají polyfenoly v zeleném čaji, spolu s theaflavinem a thearubiginem v černých čajích, mají vliv na antioxidační účinky. Tyto složky čaje mají vliv na volné radikály, které zvyšuje oxidační charakter a posiluje redoxní reakce. Složky také chrání buňky před poškozením DNA, a podle průzkumů čajové polyfenoly inhibují růst nádorových buněk a omezuje jejich invazivnost.

Studie z roku 2015 zjistila, že hlavní antioxidant, EGCG v zeleném čaji pomáhá zabíjet rakovinné buňky stejně účinně, jako chemoterapie, ale bez škodlivých vedlejších účinků díky šetrné metodě, při které dochází u rakovinné buňky k buněčné smrti. Nicméně vědci nedoporučují držet se během léčby nádorového onemocnění pití zeleného čaje, ovšem jisté souvislosti s lepšími výsledku boje proti této zákeřné nemoci tu jsou. Ve výsledku vědci tlačí na farmaceutické společnosti k většímu zájmu o vlivu složek v čajích na samotnou léčbu nádorových onemocněních, ale před samotným verdiktem, zdali čaj opravdu má takový vliv a hlavně u žne, je ještě plno času a experimentování.

Hater Napsal:

Okomentujte článek jako první

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *