Pes rozumí slovům i intonaci lidské řeči

Podle nové studie mají psi schopnost rozlišovat slova a intonaci lidské řeči, protože mají podobná mozková centra k těm našim, která používáme během mluvení. Podle vědců nejsme jediní, kteří se umí naučit slovíčka a jejich významy, z čehož vyplývá, že se jedná o starší funkci spojenou se systémem propojování libovolných zvukových sekvencí k jejich významu. Slova jsou základním kamenem lidského jazyka, ale stěží jim porozumět v nelidské vokální komunikaci. Lidé rozumí nejenom slovům, ale také intonaci, která dává smysl věty.

MOZEK PSA ZMĚNILA PŘÍTOMNOST ČLOVĚKA

Proto Andics a jeho kolegové zkoumali, zda psí mozek má oba mechanismy. Psi byli vystaveni nahrávkám hlasů svých školitelů, kteří k nim mluvili za pomocí slov a různé intonace – chválili, nebo byli neutrální. Například trenéři řekli pochvalu s intonací pochvaly, poté chválící slova s neutrální intonací, nakonec neutrální slova s neutrální intonací.
Výzkumníci použili magnetickou rezonanci k analýze mozkové aktivity u psů. Výsledky ukazují, že mozek reaguje na slova zřetelně bez ohledu na intonaci, a levá hemisféra pracuje u psů podobně, jako u lidí. Také zjistili, že psi stejně tak jako lidé, zpracovávají intonaci odděleně od slov v sluchovém centru v pravé hemisféře mozku. Psi, stejně jako lidé, spoléhají jak na význam slova ve své slovní zásobě, tak na intonaci. Vědci uvádí, že zde možná hrály selektivní síly v průběhu domestikace psů, u kterých se vyvinula funkce související s řečí.

Ovšem je nepravděpodobné, že se jedná o hemisférovou asymetrii, která hraje důležitou roli téměř ve všech kognitivních funkcí. Obě strany mozku nejsou ekvivalentní, v každé části je jinak veliké centrum – většina lidí má dominanci pravé hemisféry pro vizuální podměty, naopak levá hemisféra je pro zpracování a vytváření jazyka.

To vede k lepšímu zpracování podmětů a ke schopnosti zvládat více věcí najednou. Bez tohoto anatomického rozdělení mozku bychom nejspíše nemluvili, protože bychom nedokázali oddělit slova od intonace a následně mluvit a přitom přemýšlet. O tento jev se začal zajímat francouzský chirurg Broca, a to v roce 1861. Popsal pacienta názvem Pan Tan. Tan ho pojmenoval proto, že pacient mohl říct jenom slabika tan. Posmrtně mu byla zjištěna veliká léze v levém zadním nižším frontálním gyrusu, což je oblast, který je nyní známá jako Broca. Tento výsledek poprvé stanovil, že levá hemisféra je velmi důležitá pro náš jazyk.

LIDSKÝ MOZEK JE VÝJIMEČNÝ

Nyní však bylo zjištěno, že rozdělení levé a pravé hemisféry můžeme najít u všech tříd obratlovců a savců. Vědci zjistili, že je relevantní chování živočichů – kuře lépe rozpoznává ostatní ptáky a dravce levým okem, většina druhů ryb zase vykazuje tendence uhýbat doprava. U lidí a psů ale došlo k vývoji podobných mechanismů, a u lidí došlo k natolik specifickému vývoji, že mnohé věci u zvířat nelze najít a ani připodobnit. Jiné druhy mohou používat jinou hemisféru pro komunikaci, navíc jsou evolučně vyvinutí jenom na jisté zvuky o jisté frekvenci. V tento okamžik lze říci, že funkcionalitu zvířecího mozku k lidskému nepřibližuje ani tak hemisférová asymetrie, jako spíš provázanost a struktura mozku, jako samotného.
Vědci také zjistili, že kdyby chtěli naučit zvíře chápat lidské řeči, bylo by třeba zasáhnout nervovou soustavu a hlubší funkci mozku, což ve výsledku není možné. A tak psi asi nejspíše budou patřit k nejbližšímu druhu, který vykazuje podobné chování mozku během řeči a zpracování slov.

Hater Napsal:

Jeden komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *